Hírek

csik

meghívó

csik

Magyar kultúra napja

csik

Madárinfluenza tájékoztató
kattintson a képre!

csik

Közbeszerzési terv

csik

Játszóház

csik

Továbbképzés

csik

Advent 2016

csik

csik

Östermelői igazolvány

csik

Advent 2016

csik

Közmeghallgatás

csik

Emlőszűrés

csik

Egyenlő bánásmód hatóság ügyfélszolgálata - Hajdú-Bihar megye

Letölthető tájékoztató

csik

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

Letölthető tájékoztató

csik

Advent 2016

csik

hirdetmény

csik

Permetezőgépek felülvizsgálata. További információ a letölthető anyagban! (katt ide!)

csik

ŐSZI LOMTALANÍTÁS

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az
"Őszi lomtalanítási akció"
Görbeházán
2016. október 22-én, szombaton

történik és ekkor szállítják el a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. járművei a lomnak minősülő hulladékot. Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, kisebb terjedelmű bútordarabokat, berendezési tárgyakat, valamint rongyot, ruhát, falevelet, virágmaradványokat, egyéb kommunális hulladékot zsákba vagy gyűjtőedénybe– melynek súlya darabonként nem haladja meg a 30 kg-ot – tegyék ki a megszokott helyre a közterületen. Ingatlanonként legfeljebb 1 m3 hulladékot szállít el Közszolgáltató.

Nem szállítjuk el az építési törmeléket, veszélyes hulladékot, gumiabroncsot, elektronikai hulladékot (háztartási kisgépek, televíziók, számítógépek, elektromos szerszámok stb.) valamint a kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túlméretes hulladékot.

Kérünk minden érintettet, hogy a lomtalanítási akció napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki az elszállítani kívánt hulladékot.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

csik

mozi

csik

mozi

csik

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Görbeháza Község Önkormányzata kiírja 2017. évre a
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT

"A" típusú pályázat:

A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2016/2017. tanév második (tavaszi), illetve a 2017/2018. tanév első (őszi) féléve).

"B" típusú pályázat:

A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2017. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2017/2018. tanév első féléve.

A pályázat kötelező mellékletei:

"A" típusú pályázat:

1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói-jogviszony-igazolás a 2016/2017 tanév első félévéről.
2. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

"B" típusú pályázat:

1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

A pályázat benyújtása

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.

A pályázói regisztrációt, vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2016. november 8.

csik

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése. További információ a letölthető anyagban! (katt ide!)

csik

Rizikószűrés

csik

"Itthon vagy – Magyarország, szeretlek."
Görbeháza Község Önkormányzata és a
„Civilek a Faluért” Kulturális és Hagyományőrző
Alapítvány tisztelettel és szeretettel meghívja
Önt és kedves Családját
2016. szeptember 24– én (szombaton)
A XI. Hagyományőrző szüreti mulatságra

További információ a letölthető anyagban! (katt ide!)

csik

Határvadász-képzés

Határvadász-képzés

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába Járőrtárs beosztás betöltésére

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet követően - sikeres vizsga esetén - őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén - sikeres modulzáró vizsga letétele esetén - a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.

A beosztásban ellátandó feladatok: az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt.

A pályázati felhívás teljes anyaga, illetve a szükséges dokumentumok megtalálhatóak a www.police.hu weboldalon a Határvadász-képzés menüpont alatt.

Jelentkezni és további felvilágosítást lehet kérni személyesen a Hajdúnánási Rendőrkapitányságon vagy munkaidőben az (52) 570-050 telefonon.

Hajdúnánás, 2016. szeptember 01.

Dr. Vincze István r. alezredes
rendőrségi tanácsos
kapitányságvezető

csik

VÁLTOZÁS!!!

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, 2016. március 1-jétől megváltozott a közvilágítással kapcsolatos hibabejelentés helye.

A közvilágítási hibákat a továbbiakban kérjük szíveskedjenek a KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon bejelenteni, melynek elérhetősége: https://kozvilhiba.hu.

Akinek erre nincs lehetősége, az a hibabejelentést a Polgármesteri Hivatal Titkárságán megteheti.

csik

Titkársági munkakör

További információ a letölthető anyagban! (katt ide!)

csik

Sárkányhajó , Polgár , 2016

csik

Retro busz 2016

csik

falunap 2016 horgászverseny

falunap 2016 főzőverseny

falunap 2016

csik

TÁJÉKOZTATÁS!
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya

2. fokú hőségriasztást adott ki
2016. június 23-án csütörtök 00.00 órától 2016. június 26-án vasárnap 24.00 óráig

Kérjük, fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra!

Polgármesteri Hivatal

csik

Moziműsor

csik

Mezőőri állás

Letölthető tájékoztató

csik

Nyári szabadságolás

csik

Megyei vásárok

A megyei vásárok következő állomása Komádi lesz, 2016. május 14-én, melynek tematikája a vadászat lesz, mely sok területet, attrakciót felölel a vadászat témájából.
Pl.: trófea kiállítás, vadétel főzőverseny, stb.
Helyi termékek gyártóik értékesíthetik termékeiket (viszont eladók nem lehetnek!).

Részletesebb információt a Komádi Közösségi Háznál lehet kapni, illetve a következő elérhetőségeken:
tel.: 06 54/438-035,
e-mail cím: komadikonyvtar@gmail.com

csik

Elindult a Hajdúsági Üvegjárat

Elindult a Hajdúsági Üvegjárat

Tavaly mintegy 100 ezer tonna üveggöngyöleg került forgalomba hazánkban. Ez egy évre, illetve lakosra vetítve hozzávetőleg valamivel több, mint 10 kg üveghulladék keletkezését jelenti. Az üveghulladék anyagában jól hasznosítható, belőle újra csomagolóanyagot vagy építőipari alkalmazásokhoz például szigetelőanyagot (üveggyapot, habüveg), esetleg a manapság újra divatos üvegtéglát állíthatnak elő. Ezek a termékek nem igénylik a „vegytiszta” üveget, azaz a háztartásoktól begyűjtött üveghulladék ezekre a célokra kiválóan alkalmas.

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 15 települést lefedő szolgáltatási területén 124 ezer lakost szolgál ki, így ha az előbbi országos átlaggal számolunk, évi 1240 tonna keletkezik a térségben. A cég eddig a lakossági üveghulladékot kizárólag gyűjtőszigeteken gyűjtötte, amelyekből a szolgáltatási területén 150 edény van kihelyezve. Az így begyűjtött üveghulladék mennyisége nagyságrendileg nem változott az elmúlt években, amelynek mennyisége 150 tonna körül mozgott, ez a keletkező mennyiség valamivel több, mint egytizede.

A legoptimálisabb megoldás a kizárólag visszaváltható csomagolásban forgalmazott italok engedélyezése lenne, de a jelenlegi fogyasztás orientált szemlélet ennek sajnos nem kedvez. Így a megelőzés és az újrahasználat helyett, a sorban a következő megoldás – az újrahasznosítás – feltételeinek biztosítására tudunk törekedni. Hazánk az Európai Unió előírásaival összhangban igen ambiciózus célokat fogalmazott meg a keletkező üveghulladékok hasznosítását illetően. Eszerint el kell érni annak a 70%-át kitevő hasznosítását. A közelmúltig ezt a bemutatott eszközökkel nem lett volna egyszerű elérni, ezért a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft és a tulajdonos önkormányzatok az OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság támogatásával új módszerek bevezetéséhez igényelt és kapott anyagi támogatást 2015 év végén.

A közszolgáltató a közelmúltban indította el vendéglátó egységek és intézmények számára azt a próbaüzemi gyűjtési rendszert, melynek során az cég által kiosztott rekeszekben történhet a nem visszaváltható üvegek gyűjtése, így bizonyos időközönként csererekeszes módszerrel ürítve a bevont közületeknél keletkező üveghulladékot. A „Hajdúsági Üvegjárat” névre keresztelt programhoz, ez idáig több mint ötven vendéglátóhely csatlakozott. A kezdeményezés érdekessége, hogy a használatba vont műanyagrekeszeket a hulladékkezelő telepről származó műanyaghulladék újrahasznosításával egy hajdúböszörményi cég állítja elő.

A Hajdúsági üvegjárat programmal párhuzamosan több hajdúsági településen - Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hortobágy, Hajdúsámson, Balmazújváros, Görbeháza, Téglás és Bocskaikert – a közeljövőben üveggyűjtő edények kiosztásával bővül a házhozmenő szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos szolgáltatás. A mintegy 8000 üveggyűjtő kuka kiosztására a következő hetekben kerül sor és várhatóan júliustól indul azok ürítése negyedévenként.

Bízunk benne, hogy a bemutatott új gyűjtési módokkal az eddigi üveghulladék mennyiség többszöröse kerül szelektíven begyűjtésre, így több hulladék kerülhet anyagában újrahasznosításra és ez által kevesebb kerül a hulladéklerakóba.

üveghulladék

Mi kerülhet az üveggyűjtő kukába:
Az üveggyűjtő kukák a háztartásokban keletkező öblösüvegek gyűjtésére használhatók. Ezek az üvegtípusok leggyakrabban az:
• Italos üvegek, (sörös, boros, pezsgős, üdítőitalos, rostos leves stb.)
• Befőttes üvegek, bébiételes üvegek,
• stb.

Mit NE helyezzünk az üveggyűjtő kukába:
• Műanyag palackot,
• Kommunális hulladékot (szemetet),
• Kerámia, cserép frakciót (törött tányér, bögre stb.),
• Képernyő üveget,
• Síküveg hulladékot (ablaküveg),
• Szélvédőüveget.

További információ: www.hhgkft.hu/uvegjarat

Támogató a OKTF Nemezti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (www.szelektalok.hu)

csik

Kamarai segítség az egységes kérelem benyújtásához

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara idén is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a falugazdászok közreműködésével magas szakmai színvonalú, ingyenes segítséget biztosítson a kamarai tagoknak a kérelmek beadásához. A falugazdászok a gazdálkodók igényeihez igazított ügyfélfogadási időben várják az ügyfeleket. A kérelem 32 támogatási jogcímet tartalmaz, benyújtása a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján (www.mvh.hu) elektronikusan, ügyfélkapun keresztül történik.

Az egységes kérelem benyújtási határideje 2016. május 15., de tekintettel arra, hogy ez munkaszüneti napra esik, idén május 17-ig lehet beadni a kérelmeket.

Az egységes kérelem 2016. május 18. és június 9. között történő benyújtása esetén munkanaponként 1 százalék késedelmi szankciót kell alkalmaznia az MVH-nak. A 2016. június 9-ét követően benyújtott egységes kérelmet elutasítják.

A 2016. május 17-ig benyújtott egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2016. május 31-ig lehet módosítani.

A kérelem csak akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatható terület meghaladja az egy hektárt, ezen belül a minimális tábla méret 0,25 ha lehet. Az igényelt területekre vonatkozóan jogszerű földhasználattal kell rendelkezni.

A termeléshez kötött tejhasznú tehén, hízottbika és a húshasznú anyatehéntartás támogatás is az egységes kérelemben igényelhető, melyhez hatósági állatorvos által kiállított igazolás szükséges.

Zöldségnövény, ipari zöldségnövény, szemes vagy szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása esetében minősített szaporítóanyag használatát igazoló számlával vagy vétőmag címke másolatával kell rendelkezni.

Amennyiben a kérelem benyújtásával kapcsolatban falugazdász segítségét kívánja igénybe venni, a gyorsabb ügyintézés érdekében célszerű időpontot egyeztetni. A falugazdászok elérhetőségei megtalálhatók a kamara portálján (www.nak.hu).

A kérelem benyújtásához szükséges az MVH által 2009-ben vagy azt követően kiadott jelszó.

Tekintettel a támogatások összetettségére, javasoljuk, hogy lehetőség szerint minden esetben a támogatást igénylő jelenjen meg a NAK falugazdászánál. Ha a kérelem beadása során a támogatást igénylő nem tud személyesen megjelenni, akkor az általa megbízott személy részére a kamara portálján elérhető NAK-NY-73 "Meghatalmazás ügyfél képviselője részére" nyomtatványt kell kitölteni. Tájékoztatjuk, hogy a falugazdászok kizárólag ezt a nyomtatványt fogadhatják el.

Felhívjuk a tavaszi fagykárban érintett gazdák figyelmét, hogy a kár bekövetkezte után 15 napon belül be kell jelenteni, és a bejelentést meg kell előznie az Egységes Kérelem beadásának. Ennek érdekében az érintettek sürgően keressék fel a falugazdászokat.

Fontos, hogy az AKG-ban pályázók ne várjanak az értesítésre, az AKG támogatás módosítására még utólag is van lehetőség.

A kérelem benyújtása előtt ellenőrizni kell a személyes adatokat. Amennyiben ezekben változás történt, az adatokat pontosítani kell. A későbbi kapcsolattartás miatt különösen fontos a telefonos elérhetőség és az e-mail-cím egyeztetése.

További információk és elérhetőségek a www.nak.hu címen találhatóak. A NAK Hajdú-Bihar megyei Igazgatóságának ügyfélszolgálat telefonszáma: 52/503-310.

csik

Könyvtár

csik

Tisztelt Ingatlanhasználó!
Ezúton hívjuk fel a figyelmét, hogy egy egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer kialakítása érdekében az állam létrehozta az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mely a jövőben biztosítja a közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését.

További információ a letölthető anyagban! (katt ide!)

csik

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. március 16-tól a Hajdúnánási Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje megváltozott.
Ügysegédünk az alábbi időpontban várja kedves ügyfeleinket a Görbeháza, Böszörményi út 39. szám alatti hivatali helyiségben:

Minden kedden: 13.00 – 15.00

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Dr. Orosz Erika
hivatalvezető

csik

Költészet napja

Költészet napja

csik

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal - Ajánlás vadászterület határvonalára

Letölthető anyag 1 - a

Letölthető anyag 1 - b

Letölthető anyag 1 - c

Letölthető anyag 2 - a

Letölthető anyag 2 - b

Letölthető anyag 2 - c

Letölthető anyag 3 - a

Letölthető anyag 3 - b

Letölthető anyag 3 - c

csik

AZ EBOLTÁSOK ÉRTESÍTÉS IDŐPONTJÁRÓL 2016. ÉV

Értesítem Görbeháza lakosságát, hogy veszettség elleni kötelező eboltást az alábbi időbeosztásban végezzük.

Oltás ideje Helye Állatorvos
2016. április 30. szombat 9-10 óráig Görbeháza állatrakodó Dr. Kardos Gergő
2016. május 7. szombat 9-10 óráig Görbeháza állatrakodó Dr. Molnár István

A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet értelmében valamennyi 3 hónapot elért ebet 30 napon belül először és az első oltást követően 6 hónap múlva másodszor köteles az állattartó saját költségére veszettség ellen beoltani.

Ezt követően évenként egy alkalommal ismételni kell a védőoltást.

Az oltással együtt az ebek oltási könyvvel kell, hogy rendelkezzenek.

A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet értelmében 2010. január 01-től minden veszettség elleni védőoltásban részesült kutyának sorszámozott, az Magyar Állatorvosi Kamara által regisztrált Állategészségügyi kiskönyvvel kell rendelkeznie. Az Állategészségügyi kiskönyv az adott állat veszettség elleni oltásának igazolására szolgáló egyedi sorszámmal ellátott fontos adatokat tartalmazó okirat. Elvesztése, megrongálódása esetén, 1 hónapon belül köteles az állatorvostól a könyv pótlását kérni, a pótlás díjköteles.

41/2010. (II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
- A magánállatorvos az eb vizsgálata, kezelése előtt köteles ellenőrizni, hogy az állat transzponderrel jelölt-e.
- A transzponderrel való megjelölés vagy az ivartalanítás megtörténtét az azt elvégző magánállatorvos az oltási könyv vagy a kisállatútlevél megfelelő rovatának kitöltésével, aláírásával és bélyegzőjével igazolja.
- Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható.
- A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni

Az elveszett könyvek pótlásának díja 1000 Ft./db.

Az előző évhez hasonlóan oltáskor minden eb sorszámozott hologramos oltási címkét kap, melyet az Állategészségügyi kiskönyvbe oltáskor beragasztanak.

Fontos továbbá, hogy az eb eladásakor, elajándékozásakor az új tulajdonosnak a könyvet át kell adni. Illetve közterületen az ebre felügyelő személy tartsa magánál. Az oltás díja a kötelező féregtelenítéssel együtt.

Összeterelt kutyák esetén: 3500.- Ft/db
Háznál történő beoltáskor: 4000.- Ft/db

Az oltás helyszínére lehetőleg már microchippel megjelölt állatot hozzanak!

A 164/2008.(XII.20.) FVM rendeletben foglaltak végrehajtását illetékességi területén az oltást végző állatorvos végzi és jogsértés esetén az Éltv 56. §-a szerint büntető eljárást kezdeményezhet. Tekintettel a veszettség elleni védőoltás közegészségügyi fontosságára, kérem az ebtartók együttműködését.

Hajdúnánás, 2016. március 31.

Dr. Varga Miklós
járási főállatorvos

csik

TAVASZI LOMTALANÍTÁS

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
"Tavaszi lomtalanítási akció"
Görbeházán
2016. április 30-án, szombaton

történik és ekkor szállítják el a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. járművei a lomnak minősülő hulladékot. Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, kisebb terjedelmű bútordarabokat, berendezési tárgyakat, valamint rongyot, ruhát, falevelet, virágmaradványokat, egyéb kommunális hulladékot zsákba vagy gyűjtőedénybe– melynek súlya darabonként nem haladja meg a 30 kg-ot – tegyék ki a megszokott helyre a közterületen. Ingatlanonként legfeljebb 1 m3 hulladékot szállít el Közszolgáltató.

Nem szállítjuk el az építési törmeléket, veszélyes hulladékot, gumiabroncsot, elektronikai hulladékot (háztartási kisgépek, televíziók, számítógépek, elektromos szerszámok stb.) valamint a kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túlméretes hulladékot.

Kérünk minden érintettet, hogy a lomtalanítási akció napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki az elszállítani kívánt hulladékot.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

csik

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://katasztrofavedelem.hu), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetőek meg:
Videó1
Videó2

csik

csik

Sajtóközlemény

Görbeháza Község Önkormányzata 8.750.944 forint támogatást nyert a „2015. évi Fejlesztési pályázat” című pályázati kiíráson 50%-os támogatási intenzitással, amely kiírást az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság jelentette meg. A 8.750.944 forintos összköltségvetésű beruházás keretében a közszolgáltatók gyűjtési rendszereinek fejlesztése valósult meg. Ennek keretében az üveg csomagolási hulladék házhoz menő gyűjtőrendszere került korszerűsítésre, bővítésre.

Görbeháza Község Önkormányzata az OKTF-NHI-FPR-2015-001 számú pályázati konstrukció keretében 8.750.944 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, a saját önerő 4.375.472 Ft, a projekt összköltsége 8.750.944 Ft.

A pályázat fő célja a közszolgáltatók gyűjtési rendszereinek fejlesztése. Ennek keretében az üveg csomagolási hulladék házhoz menő gyűjtőrendszerét kívánta Görbeháza Község Önkormányzata korszerűsíteni, bővíteni.

A projekt megvalósítása révén a szelektív hulladékgyűjtés kényelmesebbé válik a háztartásonkénti gyűjtőrendszerrel, a fogyasztók igényeihez jobban igazodó módon készíthető elő az újrahasznosítás, javul a gyűjthető hulladékok mennyiségi és minőségi aránya is. A projekt elősegíti lakosság környezettudatos magatartásának fejlődését. A korábbi felmérések szerint a lakosság jelentős része azért nem vesz részt a szelektív hulladékgyűjtésben, mert nem tudják, mit és hogyan lenne érdemes gyűjteni, illetve sokaknak gondot okoz a hulladék elszállítása a gyűjtőszigetre, ezért a házhoz menő gyűjtési rendszer kialakításával és fejlesztésével ezen probléma kiküszöbölésre kerül.

Mindemellett a szelektív hulladékgyűjtés az újra feldolgozás első lépése, ezzel rengeteg pénzt és energiát lehet megspórolni a gazdaságba való visszajuttatáskor. Emellett ez igen csak kíméli a környezetet.

A pályázat megvalósítása során 900 darab üveg csomagolási hulladék-gyűjtő edényzet kerül beszerzésre és kihelyezése a lakosság részére, ami által a környezetvédelmi és a gazdaságossági problémák enyhítése is megtörténik.

"A projekt az OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság támogatásával valósult meg."

Görbeháza Község Önkormányzata
4075 Görbeháza, Böszörményi utca 39.
polghiv@gorbehaza1.virtualoso-email.hu

csik

csik

csik

Tájékoztató a "Nők 40+" központi munkaerő-piaci programról

A program célcsoportja: azok a legalább 1 hónapja nyilvántartott álláskereső nők, akik
- az 55. életévüket betöltők esetében 37 év jogosultsági idővel rendelkeznek,
- a 60. életévüket betöltöttek a jogosultsági időre tekintet nélkül beléphetnek a programba.

A programba vonásra 2016. április 30-ig van lehetőség. A program terhére legfeljebb 2016. december 31-ig lehet kötelezettséget vállalni.
A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó nők munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a munkabér (havi munkabérként legfeljebb 146.400.- Ft vehető figyelembe) és a ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100%-a kerül megtérítésre.

A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a területileg illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályánál (Hajdúnánás, Bocskai utca 12-14.) érhető el. Amennyiben érdekli a programlehetőség és még nem nyilvántartott álláskereső, lehetősége van regisztráltatnia magát 2016.03.25-ig az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályainál.

Hajdúnánási Járási Hivatal

csik

MEGHÍVÓ

Kedves Anyukák Kismamák!

Szeretettel meghívunk benneteket 2015.03.25-én a görbeházi BABA MAMA KLUBBA!

Helyszíne: Görbeháza Fazekas Mihály Művelődési Ház és Könyvtár
Kezdés: 10:00
Befejezés: 12:00

Váltócipőt vagy papucsot hozzatok magatokkal!
A betegségek továbbadásának elkerülése érdekében, kérlek csak egészséges gyermekekkel gyertek!

A klub minden megunt vagy feleslegessé vált játékot szívesen fogad.

Köszönettel:Galambos Teodóra védőnő

csik

csik

Tanyagondnok munkakör! Részletekért kattintson ide!

csik

csik

csik

Felhívás az I. Hajdú- Bihar Megyei téli vásárra

Kedves Kézműves és Népművészeti Alkotó!

Kedves Termelő!

Örömmel értesítjük, hogy 2016. február 6-án a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzata kezdeményezésével megrendezzük a Derecskei Disznótorhoz kapcsolódó, Hajdú- Bihar Megyei Téli Vásárt, melynek Derecske Főtere ad otthont. (4130 Derecske, Köztársaság u. – Szováti u. - Városház utca)

A vásárt 2016. február 6-án (szombaton) 7.00- 17.00 –ig rendezzük.

A torlódások elkerülése érdekében a Művelődési Központ lehetőséget biztosít az álláshelyek elfoglalására február 5-én, 12.00- 16.00 óra között is.

Kapunyitás és az álláshelyek elfoglalása a vásározók részére reggel 5:00 órától kezdődik, a látogatók előtti kapunyitás reggel 7:00 órától kezdődik. (Az álláshelyéről a vásárt megelőző héten fogjuk tudni értesíteni)

A vásár területén belül a rendezvény napján 7 órától 17 óráig tilos a személygépjárművel történő közlekedés.

A látogatók előtti kapunyitásig, azaz 7:00-ig a parkolóhelyek elfoglalása kötelező!
Parkolási lehetőséget biztosít Derecske Város Önkormányzata.

A kedvezményes jelentkezésre is adunk lehetőséget, melynek határideje január 29.

Az árusító helyiségek feltöltése, érkezési sorrendben történik!

A határidő túllépése esetén, már nem áll módunkban kedvezményes helypénzt megállapítani.

Amennyiben jelentkezni kíván vásárunkra, kérjük, e-mail-ben (szervezes.derecske@gmail.com) jelezze felénk, vagy személyesen a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár irodájában lehetséges.

Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár 4130 Derecske, Köztársaság u. 107.

A postai úton érkező jelentkezés esetén a borítékra, kérjük, írja rá, hogy Hajdú- Bihar Megyei Téli Vásár!
Tisztelettel: a Szervezők

Elérhetőségek: Telefon: 54/410-060
Mobil: 06 20 / 370-4905
Email: szervezes.derecske@gmail.com
Kapcsolattartó: Sáfrány Károly

csik

csik

Közlemény
Országos Egészségügyi Információs és Betegsegítő Központ

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Betegút Egyesület egészségesek és betegek részére információs központot tesz elérhetővé a jobb tájékozódás és a gyógyulási folyamat meggyorsítása érdekében. Az adatbázisokon kívül személyre szabott tanácsadást is biztosítunk, valamint jogsegély szolgáltatást is ellátunk. Az információs központ iránytű az egészségügyi ellátó rendszerben történő eligazodáshoz.

www.betegutegyesulet.hu
betegutegyesulet(kukac)gmail.com
Telefonszám:
70-884-5879
70-389-4178

csik

A Magyar Növényvédõ Mérnöki Kamara Hajdú-Bihar megyei Területi Szervezete 2016 tavaszán a következõ továbbképzéseket szervezi:

csik

csik

4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós 1. sz.
Tel: 52/561-375, Fax: 52/561-403
e-mail: hhgkft@freemail.hu ; titkarsag@hhgkft.hu; web:www.hhgkft.hu

TÁJÉKOZTATÁS
Szelektíven gyűjtött hulladékok szállítási időpontjairól 2016.

Görbeháza
Szelektív
január 14.
február 11.
március 10.
április 7.
május 5.
június 2.
június 30.
július 28.
augusztus 25.
szeptember 22.
október 20.
november 17.
december 15.

csik

Görbeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének gazdasági programja 2014-2019

Letölthető anyag

csik

csik

csik

Foglalkoztatás növelés a megváltozott munkaképességű munkavállalói szektorban - tájékoztató (letölthető anyag)

Foglalkoztatás növelés a megváltozott munkaképességű munkavállalói szektorban - betanított munkás (letölthető anyag)

Foglalkoztatás növelés a megváltozott munkaképességű munkavállalói szektorban - bútoripari betanított munkás (letölthető anyag)

csik

csik

Egyenlő bánásmód hatóság ügyfélfogadásapdf

csik

Tájékoztató

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének helyi területi csoportvezetője két heti rendeszerességgel, keddi napokon

9-től 10 óráig fogadó órát tart.

Helye: Görbeháza, Szociális Gondozási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Célunk a tájékoztatás és a segítségnyújtás. Minden kedves érdeklődőt szerettel várunk.

Következő fogadások: 2015. november 3.,november 17., december 1.

Támcsu Erzsébet
ügyfél-tájékoztató
Telefon: 06/20-415-5509

csik

csik

csik

csik

X. HAGYOMÁNYŐRZŐ SZÜRETI MULATSÁG

csik

JABIL - betanított, könnyű fizikai munkára, termelésbe keresünk munkatársakat

Letöltésért kattintson ide!

csik

ŐSZI LOMTALANÍTÁS

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az
"Őszi lomtalanítási akció"
Görbeházán
2015. október 17-én, szombaton

történik és ekkor szállítják el a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. járművei a lomnak minősülő hulladékot.

Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, kisebb terjedelmű bútordarabokat, berendezési tárgyakat, valamint rongyot, ruhát, falevelet, virágmaradványokat, egyéb kommunális hulladékot zsákba vagy gyűjtőedénybe– melynek súlya darabonként nem haladja meg a 30 kg-ot – tegyék ki a megszokott helyre a közterületen.

Ingatlanonként legfeljebb 1 m3 hulladékot szállít el Közszolgáltató.

Kérünk minden érintettet, hogy a lomtalanítási akció napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki az elszállítani kívánt hulladékot.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

csik

ELEKTROMOS LOMTALANÍTÁS

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy az "Őszi Lomtalanítási akció" keretén belül
Görbeházán
a Polgármesteri Hivatal udvarán
(Böszörményi u. 39.sz.)
2015. október 15-én, csütörtökön 9-12 óráig

történik az elektromos hulladékok gyűjtése és elszállítása!

Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, elektromos berendezések, melyekben fémtartozékok is vannak pl.: hűtők, centrifugák, mosógépek, gáztűzhelyek, rezsók, mikrohullámú sütők, televíziók, számítógépek, monitorok…stb. megbontatlan állapotban (nem szétszerelve) kizárólag a meghirdetett helyen és időpontban térítésmentesen leadhatóak.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

csik

MAGYAR SZÜRKE-BARÁTOK Találkozója

Letöltésért kattintson ide!

csik

Fazekas Mihály Művelődési Ház avató ünnepség

Letöltésért kattintson ide!

csik

KOMPOSZT SZÉPSÉGVERSENY

Felhívásunkra várjuk a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. működési területéről mindazon családok, háztartások jelentkezését, akik az otthon keletkező zöldhulladékukat házilag komposztálják és meg vannak elégedve munkájukkal.

A nevezés kapcsán kérjük töltse fel a https://www.facebook.com/hazikomposzt oldalra otthoni komposztjának fotóját és néhány soros leírását – vagy magának a komposztálás valamilyen mozzanatának, de akár a kész komposztra kiültetett növényeket ábrázoló felvételét is megküldheti -, valamint egyéb adatait. Ezekről a megadott facebook oldalon talál bővebb felvilágosítást!

A szeptember 20-ig legtöbb szavazatot összegyűjtő komposztgazdák értékes tárgyjutalomban részesülnek! Fődíj egy komposztáláshoz szükséges eszközöket tartalmazó egységcsomag.

A házi komposztálás az egyik leghatékonyabb módja az otthon keletkező hulladék megelőzésének. Legyen büszke rá, hogy környezetbarát és ossza meg fotóját!

HHG Nonprofit Kft.

csik

A Hajdú-Bihar megyei Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara ősszel a következő továbbképzéseket szervezi

Letöltésért kattintson ide!

csik

PÉTEGISZ NONPROFIT ZRT - SAJTÓKÖZLEMÉNY!

"EGÉSZSÉGRE NEVELŐ ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉLETMÓDPROGRAMOK A KISTÉRSÉGBEN"

Letöltésért kattintson ide!

csik

A VÍZ ÉLET, GONDOZZUK KÖZÖSEN!

csik

TÁJÉKOZTATÁS!

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya

1. fokú hőségriasztást
2015. augusztus 29-én vasárnap
00.00 órától 2015. szeptember 1-én 24.00 óráig

Kérjük, fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra!

Polgármesteri Hivatal

csik

TÁJÉKOZTATÁS!

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya
2. fokú hőségriasztást adott ki
2015. augusztus 05-én 00.00 órától
2015. augusztus10-én 24.00 óráig!

Kérjük, fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra!

Polgármesteri Hivatal

csik

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük Görbeháza Tisztelt lakosságát és a jogi személyeket, hogy 2015. augusztus 20-án (csütörtökön) a hulladékszállítás az ünnepre való tekintettel elmarad!
Helyette: 2015. augusztus 22-én szombaton történik a hulladékszállítás.

Kérjük a megszokott helyen és a fent említett napon helyezzék ki az elszállítani kívánt hulladékot reggel 6 óráig!

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

csik

Az Adecco a világ vezető nemzetközi hátterű HR-szolgáltatója
tiszaújvárosi telephelyű multinacionális partnercégünk számára keresünk munkatársakat az alábbi pozícióba:
Kulcs operátorpdf

TÁJÉKOZTATÁS!

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a korábban elrendelt 3. fokú hőségriasztást
2015. július 24-én 24.00 óráig meghosszabbítja!

Kérjük, fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra!

Polgármesteri Hivatal

csik

TÁJÉKOZTATÁS

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya
2015. július 17-én 00.00 órától
2015. július 20-án 16.00 óráig
3. fokú hőségriasztást adott ki.

Kérjük, fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra!

Polgármesteri Hivatal

csik

Tisztelt Görbeházi Hölgyek!

2015. évben lehetőség nyílt a 25 és 65 év közötti görbeházi hölgyeknek ingyenes és fájdalommentes méhnyak szűrésre a védőnői tanácsadóban, mellyel a betegség kialakulásának a megelőzése a cél. Amely ha ki is alakult 100%-ban gyógyítható, ha időben felismerik! A szűrést védőnőként én végzem, 1 hónapos képzésen vettünk részt, és Hajdúböszörményben a nőgyógyászati rendelőintézetben töltöttem a gyakorlati időment.

Ha ön kapott meghívólevelet a szűrésre, akkor hétfőn, csütörtökön és pénteken a védőnői tanácsadóban felkereshet időpont egyeztetésre, vagy a 06-30-389-60-78-as telefonszámon hétköznaponként.

Csütörtökön nincs szükség időpont egyeztetésre, 8:30-15:30-ig várom a hölgyeket a meghívólevelükkel együtt!

Egyéni késő délutáni időpontra is van lehetőség telefonos egyeztetés után!

Ha nem kapott meghívólevelet, de 3 évnél régebben volt nőgyógyászati vizsgálaton, és szeretne részt venni a szűrésen, akkor is várom jelentkezését.

2015. szeptember 15-ig van szerződésem az ÁNTSZ-el, így sajnos csak eddig tudom fogadni a hölgyeket.

Legyen fontos mindenkinek az egészsége, vegyünk részt a szűrésen!

Köszönettel: Galambos Teodóra védőnő

csik

TÁJÉKOZTATÁS

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya
2015. július 04-én 00.00 órától - 2015. július 08-án 24.00 óráig 3. fokú hőségriasztást adott ki. Kérjük, fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra!

Polgármesteri Hivatal

csik

IX. Hagyományőrző falunap - meghívó, programokpdf Rizikószűrés a falunaponpdf

Régi weboldal

Görbeházi Hírmondó

Telekom

AVM Matrica - falmatricák, autómatricák, egyedi pólók

AVM Matrica - fal- és autómatricák, egyedi pólók

lap tetejére