Szociális Gondozási Központ

Görbeháza Község Önkormányzata - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján - a szociális és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó alapellátások biztosítása érdekében működteti a Szociális Gondozási Központot.

Az intézmény címe: 4075 Görbeháza, Iskola u. 20-22. szám

Elérhetőségei:
Telefon: (52) 215-065; (30) 214-9156; (30) 214-8975
E-mail: szocgkp@freemail.hu

Működési területe: Görbeháza község közigazgatási területe

Fenntartó neve, címe: Görbeháza Község Önkormányzata
4075 Görbeháza, Böszörményi u. 39.

Az intézmény a szociális szolgáltatások egymásra épülésével, valamint gyermekjóléti szolgáltató tevékenység integrálásával működik. Az együttműködés és a szakmai feladatok közötti munkamegosztás lehetővé teszi a rászorulók szociális helyzetének, és egészségi állapotának megfelelő ellátását.

A Szociális Gondozási Központ szolgáltatásai, munkatársai:

Intézményvezető: Spéderné Pók Erika
szociális asszisztens: Czagáné Soltész Ilona 

Család- és gyermekjóléti szolgáltatatás:
családsegítő:   Daróczi Kitti Hajnalka

Tanyagondnoki szolgáltatás:
tanyagondnok: Szalkovszki Beáta Tímea

Idősek nappali ellátása (Idősek Klubja):
terápiás munkatárs: Forgóné Bónis Katalin  gondozó: Dobos Erika

Szociális étkeztetés:
asszisztens: Szabóné Oláh Erzsébet

Házi segítségnyújtás:
gondozók:
Csirmaz Ferencné
Kovácsné Icsu Mária
Polonkai Zoltánné
Szabóné Kohári Anikó
Vámosi Attiláné

Letölthető anyagok

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
SZAKMAI PROGRAM

KKVHIPA nyomtatványkitöltő

Koronavírus hírek

2022. évi választások, szavazások

MFP-KEB/2021 "Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2021

FCA-KP-1-2021/2-001495 Görbeháza Polgárőr Egyesület gépjárműbeszerzése

FCA-KP-1-2022/4-000561 "20 éves a Nyugdíjas Klub" rendezvény támogatása

VP6-19.2.1-45-4-17 Közösségi tevékenységnek helyt adó épületek és területek fejlesztése

MFP-KKE/2020 "Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés-2020"

TTP-KP-1-2020/1-000228-VAL-ELS/001
Testvér-települési programok és együttműködések

FCA-KP-1-2020/3-000734 "Civilek a faluért" Görbeházi Kulturális és Hagyományőrző Alapítvány eszközbeszerzése

KEHOP-1.2.1-18-2018-00214 A klímatudatos Görbeházáért

TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00026 "Görbeháza csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése III. ütem"

EFOP-1.5.3.-16.-2017-00014 "Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás települések esetében"

VP6-7.2.1-7.4.2.1-16 1826294606 "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése"

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

VP6-19.2.1.-45-3-17 Ifjúság- és lakosságmegtartó programok támogatása

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 1776369359 "Kézműves és közösségi ház felújítása Görbeházán"

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01090 "Görbeháza Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása"

TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00004 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Görbeházán

TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00015 "Egészséges életmód biztosítása a Gólyafészek Óvoda és Bölcsődében"

TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00004 Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása Tervdokumentáció közbeszerzés

Iskolakert

közbeszerzési terv

Régi weboldal

Településképi arculati kézikönyv készítése

Görbeházi Hírmondó

Telekom

AVM Matrica - falmatricák, autómatricák, egyedi pólók

AVM Matrica - fal- és autómatricák, egyedi pólók

lap tetejére